top of page
heku trans tietoa meistä

Om oss

Oy Heku Trans Ab - Effektiva godstransporter runt om i Finland

Oy Heku Trans Ab är ett transportföretag beläget i Vasa, som är specialiserat på mångsidiga och pålitliga transportlösningar runt om i Finland. Vårt företag erbjuder ett brett utbud av transporttjänster till kunder inom olika områden och strävar alltid efter att möta kundens behov på bästa möjliga sätt.

Kundorientering är hörnstenen i vår verksamhet och vi är stolta över att kunna erbjuda professionell och högkvalitativ service till alla våra kunder. Nedan följer några anledningar till varför våra kunder väljer oss:

KVALITET OCH MÅNGSIDIG UTRUSTNING

Heku Trans har modern och mångsidig transportutrustning till sitt förfogande, som möjliggör säker och effektiv transport av olika gods och laster. Vi kan hantera både styckegods och specialtransporter.

Heku transport full-14-min.jpg
Heku transport full-22-min.jpg

MILJÖVÄNLIG
EL-LASTBIL


- ANSVARSFULL TRANSPORT

Heku Trans Ab är engagerad i en miljöansvarlig verksamhet, och det är därför vi har skaffat en modern Volvo-el-lastbil till våra transportfordon. Volvos el-lastbil är ett miljövänligt alternativ till traditionella dieseldrivna lastbilar och bidrar till att minska koldioxidutsläppen och klimatpåverkan.

UTSLÄPPSFRI TRANSPORT

En elektrisk lastbil har inga utsläpp, vilket bidrar till att minska belastningen på miljön och klimatutsläppen.

TYST TRANSPORT

Den elektriska lastbilen är anmärkningsvärt tyst jämfört med traditionella dieseldrivna lastbilar, vilket minskar på buller i omgivningen.

bottom of page